Galerija

Montaža zunanjega talnega gretja

Montaža zunanjega talnega gretja

Priprava inštalacije pred vlitjem plošce

Priprava inštalacije pred vlitjem plošče

Primer izvedbe električne inštalacije pri suhi gradnji

Električna omarica v večstanovanjskem objektu

Primer stare in dotrajane inštalacije